Již od nepaměti jsou lidé dílem něčeho vyššího. Samozřejmě, že věda o tomto tématu nechce ani slyšet, protože se jednoduše neztotožňují jejich názory na lidský vývoj, ale je to téma, které je hodně diskutovatelné. Někteří lidé totiž potřebují věřit něčemu jinému. Už za dávných dob byli takoví, kteří věřili na božstvo. Vyznávali nejrůznější bohy a řídili se podle jejich znamení. Zřejmě každý ve své duši má nějakou vyšší podstatu, kterou chápe něco, co se zřejmě ani popsat slovy nedá. Nábožensky založeni lidé jsou velice chytří a věří jenom tomu, co je pro ně přirozené.

Civilizace

Ovšem na druhou stranu jsou takoví lidé, kteří věří pouze vědě a technice a pokud si to nemohou nějak ověřit či dokázat, tak to pro ně prostě neexistuje. Věří jenom tomu, co se dá logicky vysvětlit, takže ani bohové, ani žádné náboženství je bohužel moc nezajímá a ani trochu nepřitahuje. Goddess Kálí je také jednou z mnoha forem takovýchto myšlenek, které se zjevují prostřednictvím jisté bytosti. Je kouzelné, když potkáte lidi, kteří s vámi soucítí a myslí si také o těchto věcech něco podobného stejně tak jako vy sami.

Nábožensky založeno
Ohodnoťte příspěvek